دیوار سبز اسکیل skale هر متر مربع 300.000 تومان
دیوار سبز المیچ ELMICH هر متر مربع 450.000 تومان
پدستال (پایه خودتراز شونده) هر ست 10.500 تومان

به رادیس خوش آمدید !

تلفن سفارشات : 09122789244
دیوار سبز اسکیل دیوار سبز اسکیل
دیوار سبز اسکیل
مشخصات و قیمت دیوار سبز اسکیل
دیوار سبز المیچ ELMICH دیوار سبز المیچ ELMICH
دیوار سبز المیچ ELMICH
مشخصات و قیمت دیوار سبز ELMICH
پایه پدستال ،پایه خودتراز شونده پایه پدستال ،پایه خودتراز شونده
پایه پدستال ،پایه خودتراز شونده
پایه قابل تنظیم کف کاذب ETERNOIVICA
نهال بامبو نهال بامبو
نهال بامبو
فروش نهال بامبوی ریشه پر

قطره چکان یورو دریپ

دریپر یورودریپ مدل کرونا CORONA ادامه مطلب

دیوار سبز هیدروپونیک

بررسی سیستم های پایه خاک و هیدروپونیک در گرین وال ادامه مطلب